Home » Nashaihul Ibad - Menjadi Santun dan Bijak by Rohimuddin Nawawi Al-Bantani
Nashaihul Ibad - Menjadi Santun dan Bijak Rohimuddin Nawawi Al-Bantani

Nashaihul Ibad - Menjadi Santun dan Bijak

Rohimuddin Nawawi Al-Bantani

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

MENJADI SANTUN dan BIJAK ini disajikan untuk Anda sebagai pedoman dan rujukan berperilaku sesuai dengan tuntunan islami, yang dapat membawa Anda ke arah kebaikan dan menjadikan Anda berbudi pekerti santun dan berjiwa lembut.Berbagai macam sikap danMoreMENJADI SANTUN dan BIJAK ini disajikan untuk Anda sebagai pedoman dan rujukan berperilaku sesuai dengan tuntunan islami, yang dapat membawa Anda ke arah kebaikan dan menjadikan Anda berbudi pekerti santun dan berjiwa lembut.Berbagai macam sikap dan perilaku yang dicontohkan dalam buku ini, yang berasal dari sabda Nabi dan atsar para sahabat serta nasinat para ulama dan ahli bijak, nilainya sangat tinggi. Kata-kata bijak yang terkandung di dalamnya banyak dijadikan rujukan buku-buku terkenal, seperti Laa Tanzan dan Siyathul Quluub, seningga tidak diragukan iagi kebaikan isinya, kandungannya begitu dalam dan hakikatnya begitu tinggi sehingga bila dipahami secara mendalam dan dipraktekkan dengan ikhlas dalam kenidupan sehari-hari, dapat mengantarkan kita pada kebersihan hati, kesucian jiwa, dan kesantunan budi pekerti, serta dapat mengingatkan kita akan pentingnya memahami makna hidup hakiki dan pentingnya kita mempersiapkan diri menghadap Sang Mahakuasa dengan membawa berbagai amal kebaikan dan buai pekerti yang santun.Semoga pernbaca yang budiman dapat mengambil banyak manfaat yaag sebanyak-banyaknya dari buku ini !!!!!